Besluitenlijst 52e AV van 28 november 2020

30-11-2020


Besluitenlijst 52e AV van 28

Op zaterdag 28 november 2020 vond de 52e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer online plaats.

De besluitenlijst van deze 52e AV:

  • Voorstel tot vaststellen verslag 51e Algemene Vergadering d.d. 5 september 2020 – aangenomen
  • Voorstel tot goedkeuring begroting 2021– aangenomen
  • Bestuursverkiezing Raad van Beheer - gekozen zijn: de heer J.  Broersma, de heer H. Hoenderken, de heer C. Last en mevrouw E. Siebel