Besluitenlijst 53e BAV van 1 mei 2021

03-05-2021


Besluitenlijst 53e BAV van 1 mei 2021

Op zaterdag 1 mei 2021 vond de 53e Buitengewone Algemene Vergadering van de Raad van Beheer online plaats.

De besluitenlijst van deze 53e AV:

  • Voorstel tot vaststellen verslag 52e Algemene Vergadering d.d. 28 november 2020  – aangenomen

  • Bestuursverkiezing Raad van Beheer - gekozen zijn: de heer F. Krijbolder, mevrouw L. Lodders en de heer M. Wisman