Besluitenlijst 54e Algemene Vergadering

18-10-2021


Op zaterdag 16 oktober 2021 vond de 54e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer bij Aeres in Barneveld plaats.

Hieronder treft u de besluitenlijst.

 • Voorstel tot vaststellen verslag 53e Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 1 mei 2021  – aangenomen
 • Voorstel tot goedkeuring balans en staat van baten en lasten 2020 - aangenomen
 • Voorstel tot dechargeverlening bestuur – aangenomen
 • Voorstel tot goedkeuring jaaroverzicht 2020 – aangenomen
 • Initiatiefvoorstel van de Airedale Terrier Club Nederland t.a.v. de Normenmatrix inclusief amendement van vereniging “De Weimarse Staande Hond’ – aangenomen
 • Aangepast initiatiefvoorstel van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers (geen vink of kruis op stamboom, maar wel tekst of ouderdieren wel of niet voldoen)  – aangenomen
 • Voorstel ‘Van DNA STR markers naar DNA SNP markers’ – aangenomen

Amendementen van Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland en KNK Cynophilia op dit voorstel – beide verworpen

 • Voorstel ‘Terugdringen primaire epilepsie bij rashonden’ – aangenomen

Amendement van KNK Cynophilia op dit voorstel - verworpen

 • Aanpassing KR artikelen i.v.m. invoering fokverbod (limited registration) – aangenomen Amendement van KNK Cynophilia op dit voorstel – verworpen
 • Voorstel tot aanpassing artikel VI.3 lid 2 en 3 & VI.15 lid 3d KR – overtreding van VFR als tuchtrechtelijk vergrijp - verworpen
 • Voorstel tot aanpassing KR & PRT – reparatie tuchtrecht - aangenomen
 • Aanpassing HR artikelen 5, 7 en 8 met betrekking tot reikwijdte taakveld Aangesloten Vereniging - aangenomen
 • Aanpassing KR artikelen V.33A, V.33C en V.33D met betrekking tot de windhondenrensport - aangenomen 
 • Aanpassing KR – divers - aangenomen
 • Initiatiefvoorstel KNK Cynophilia inzake hoofdstuk VII KR, bezwaar en beroep – aangepast voorstel aangenomen
 • Het voorstel tot (her) benoemingen van de Geschillen Commissie is doorgeschoven naar de AV van 4 december a.s.
 • De heer Dr. N. Beijerink is gekozen tot lid van de Commissie Gezondheid
 • Initiatiefvoorstel Nippon Inu inzake nevenfuncties (artikelen 10 en 11 statuten) – niet in stemming gebracht wegens niet behaalde quorum.
 • Initiatiefvoorstel Nippon Inu inzake tarieven importregistratie en voorrijkosten buitendienstmedewerker – verworpen
 • Initiatiefvoorstel Scandia inzake aanbevelingen aan het bestuur – wegens een door de AV ondersteund voorstel van orde is dit punt van de agenda afgevoerd