Besluitenlijst Algemene Vergadering

Algemene Vergadering 4-12-2021


Hieronder treft u de besluitenlijst van de online 55e AV Raad van Beheer van 4 december 2021:

  • Voorstel tot goedkeuring aangepaste begroting 2022 – aangenomen
  • De heer Freek Klijzing is benoemd tot bestuurslid Raad van Beheer
  • Voorstel tot vaststellen Uitvoeringsregels Aankeuren Look-alikes - aangenomen
  • Voorstel tot aanpassing artikel 57 PRT (Lijst gediskwalificeerde personen) - aangenomen
  • Voorstel tot aanpassing artikelen III.9, IV.89 KR (Nationaal erkende rassen, VR. G-0 en toekenning CAC’s) - aangenomen
  • Voorstel tot aanpassing artikelen 5 en 10 HR en Artikel III.23 KR (Verenigingsportaal) – niet aangenomen
  • De volgende personen zijn herbenoemd als lid van de Geschillencommissie: mevrouw Bouter-Rijksen, de heer Veenendaal en mevrouw In ’t Veld