Bijtprotocol hondenbeten van gemeente Amsterdam

Nieuwsbericht 18-02-2018


Bijtprotocol hondenbeten van gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft een bijtprotocol opgesteld voor hondenbeten als reactie op de Agenda Dieren. 

De Raad van Beheer is betrokken geweest bij de discussie die hieraan vooraf is gegaan en zal het onderzoek en het protocol bekijken en op korte termijn hierop reageren. Uiteraard zullen we hierover ook in overleg blijven met de Gemeente Amsterdam. 

De Raad van Beheer zal ook deelnemen aan het congres Gemeenten en Dieren dat morgen plaatsvindt op initiatief van de Dierenbescherming, het Ministerie van LNV en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 


Link nieuwsbericht gemeente Amsterdam

 

concept_bijtprotocol_gemeente Amsterdam

rapport_wurminder_hondenbeten