Convenant Duitse staande langhaar

Nieuwsbericht 15-05-2018


Met de Nederlandse Verenging “Langhaar” heeft de Raad van Beheer een convenant gesloten, waardoor vanaf 1 juli a.s. geen stambomen meer worden afgegeven indien de één van de ouderdieren drager is van het gen voor de gele haarvariëteit.

In Duitsland – het land van herkomst voor de Duitse Staande Langhaar – is het vanaf 1 juli 2018 verboden om te fokken met honden die drager zijn van genoemd gen. Nederland volgt dit beleid.

 

Buitenland

Voor de beperking van inteelt en verwantschap binnen de Nederlandse populatie van het ras Duitse Staande Langhaar is het van essentieel belang dat ook honden uit het buitenland gebruikt mogen worden voor de fokkerij. Juist daarom is ervoor gekozen om het nieuwe beleid vanuit Duitsland te volgen.

 

DNA-test

Alvorens een hond in te zetten voor de fokkerij zal deze eerst gecontroleerd moeten worden op de afwezigheid van het gen voor de gele haarvariëteit door middel van een DNA-test. De enige toegestane oudercombinatie is EExEE. Honden met de genen Ee en ee zijn uitgesloten voor de fokkerij, in die zin dat er geen inschrijving in het Nederlands hondenstamboek zal plaatsvinden.

De uitslag van de DNA-test dient met de dekaangifte te worden meegestuurd.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de rasvereniging Nederlandse Vereniging “Langhaar” (http://www.nedverlanghaar.nl/)of met het bureau van de Raad van Beheer (info@raadvanbeheer.nl).