Cynophilia draagt Winner over aan Raad van Beheer

Nieuwsbericht 6-5-2016


Op 13 april jl. is er overleg geweest tussen KNK Cynophilia en de Raad van Beheer over de toekomst van de organisatie van de Winner Show en Holland Cup. De veranderingen in de maatschappij maken een verdergaande professionalisering van een tentoonstelling van dit niveau noodzakelijk. Dergelijke veranderingen vragen een andere organisatievorm en brengen een groter financieel risico met zich mee. Zaken die de mogelijkheden van KNK Cynophilia overstijgen. 

Tijdens de ledenvergadering van KNK Cynophilia op 12 april 2016 is de leden dit vraagstuk voorgelegd. Met een ruime meerderheid (80% van de stemmen) is aan het bestuur van KNK Cynophilia het mandaat gegeven om met de Raad van Beheer in gesprek te gaan om de organisatie van de Winner Show over te dragen. De naam KNK Cynophilia zal blijvend aan de Winner Show verbonden zijn.

Dit overleg is in goede harmonie verlopen. Met respect voor KNK Cynophilia als oprichter van de Winner tentoonstelling en vanuit haar bijdrage aan het historisch perspectief voor de Nederlandse kynologie, zijn er tot tevredenheid van beide partijen afspraken gemaakt die elkaar over en weer recht doen.

Niet onvermeld mag blijven dat KNK Cynophilia met gemengde gevoelens de organisatie van een van haar pijlers overdraagt aan de Raad van Beheer. Echter, de ratio overheerst en het is gezien de veranderingen binnen het kynologisch speelveld beter om de Winner Show  op deze manier gestalte te laten geven.

 

Foto: Gerard Jipping, voorzitter Raad van Beheer, en Carel Canta, voorzitter Cynophilia, ondertekenen de overdrachtsovereenkomst.  


Partijen vertrouwen erop dat de ingeslagen weg ervoor zorgt dat de uitstraling, de gezellige sfeer en de kenmerkende beleving behouden zullen blijven voor de Nederlandse hondenwereld.