De internationale bijeenkomst van Kennel Clubs is begonnen!

Vertegenwoordigers van kennelclubs uit Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Zweden en Nederland maken zich op 28 en 29 september hard voor de rashond en bundelen hun krachten!


Tijdens de World Dog Show in Madrid besprak de Raad van Beheer verschillende actuele kynologische onderwerpen met andere Europese kennelclubs. Iedereen was het erover eens dat onze kennelclubs voor dezelfde uitdagingen staan. Vandaar dat er vandaag en morgen in Amsterdam een internationale bijeenkomst van kennelclubs is georganiseerd met het doel om van elkaar te leren en nauwer te gaan samenwerken op de moeilijke dossiers.

 

 

The International Kennel Clubs Meeting has begun! 

Kennel club representatives from Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Norway, Sweden and the Netherlands will stand up for the purebred dog on September 28 and 29 and will join forces! 

During the World Dog Show in Madrid, the Raad van Beheer discussed various current canine topics with other European kennel clubs. Everyone agreed that our kennel clubs face the same challenges. That is why an international meeting of kennel clubs has been organized in Amsterdam today and tomorrow, with the aim of learning from each other and to combine forces on the difficult canine issues that face us.

Dansk Kennel Klub, Suomen Kennelliitto, Société Centrale Canine, VDH,  Ente Nazionale della Cinofilia,  Norsk Kennel Klub, Svenska Kennelklubben, Raad van Beheer