Delegatie praat minister bij over Fairfok

17-06-2019


Op donderdag 13 juni jl. had een delegatie van het Platform Fairfok een gesprek over de voortgang van Fairfok met minister Carola Schouten. De delegatie bestond uit Rony Doedijns en Roelof Nuberg van de Raad van Beheer, Hille Fieten van de Faculteit Diergeneeskunde/ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) en Conny van Meurs van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de KNMvD. Een ding staat voorop: de minister wil snel concrete resultaten zien.


 

PETscan

De KNMvD vertelde over PETscan 2.0, de database gevuld met diagnoses van dierenartsen, waarmee het ECGG inzichtelijk kan maken welke erfelijke ziekten er voorkomen, bij welke rassen en in welke mate. Het is essentieel dat hier zo veel mogelijk dierenartspraktijken aan bijdragen. De motivatie voor deelname groeit omdat technische belemmeringen zijn weggenomen en PETscan voor de opkomende merkketens binnen de dierenartsensector belangrijke managementinformatie op kan leveren.

 

Kortsnuiten

De Raad van Beheer deelde mee de fokbegeleidingsplannen voor kortsnuitige rassen op korte termijn gereed te hebben. De Raad van Beheer wil de plannen zo snel als mogelijk in werking laten treden. De kanttekening die wij daarbij maakten was dat de plannen en de afspraken uitsluitend gaan gelden voor de stamboomhonden. Voor de honden die buiten de Raad van Beheer om gefokt worden en waar wij geen invloed  op hebben gelden deze afspraken niet.

 

Look-alikes

Alle drie Fairfok-partijen wezen op het belemmerende effect dat niet-stamboomhonden kunnen hebben op de resultaten van Fairfok. Bij het grote publiek worden stamboomhonden en look-alikes immers op één hoop geveegd en bepalen look-alikes het imago van bepaalde rassen. Daarnaast leiden toenemende regels en kosten voor stamboomfokkers tot een vlucht naar de niet gecontroleerde markt voor look-alikes, zowel onder kopers als fokkers. Dit maakt fokkers en rasverenigingen voorzichtiger in het nemen van maatregelen en vermindert de snelheid waarmee resultaten behaald kunnen worden. Hoewel men inziet dat het tijd is voor maatregelen is de  inzet van fokkers van stamboomhonden voor een deel afhankelijk van een rechtvaardige aanpak van de look-alike markt. In dit kader, maar ook met verwijzing naar de hoogrisicohonden, wezen wij de minister erop dat er op termijn verplichte afstammingsregistratie voor alle honden zou moeten komen.

 

Malafide handel

Desgevraagd hebben wij de minister verteld dat bepaalde fokkerijen niet (goed) georganiseerd zijn. Zij wil nu in contact komen met enkele grote handelaren. Verder hebben wij haar bijgepraat over de malafide hondenhandel, met advertenties van zogenaamde 'gelegenheidsnestjes', valse foto’s, huizen die worden afgehuurd om nestjes in een huiselijke omgeving te showen, enzovoort. In dit verband wezen wij op de Belgische regelgeving die aangeeft dat je alleen honden online mag aanbieden als je een registratienummer hebt.

Er is gezamenlijk op gewezen dat het van groot belang is voor het bereiken van de doelen om een veilige omgeving te creëren voor de kopers van puppy’s.
 

Inzichtelijk maken resultaten

De minister erkent de inspanning die gestoken wordt door de Fairfok partners in een gezondere en socialere hond maar heeft gevraagd om deze inspanningen en de daaruit voortkomende resultaten nog beter inzichtelijk te maken.

Dit is essentieel voor het succes en de legitimiteit van Fairfok, ook voor de minister zelf. De vraag, misschien meer zelfs een advies, is niet aan dovemansoren gericht en het Platform Fairfok zal dit de komende periode  veel aandacht gaan geven.