EU regels invoer hondensperma aangepast

Nieuwsbericht 01-06-2023


EU trekt strenge regelgeving in- en uitvoer hondensperma in

De Raad van Beheer is verheugd te kunnen melden dat onlangs de Europese regelgeving voor de in- en uitvoer van hondensperma binnen de EU, bekend onder de naam TRACES, is vervallen. Vanaf nu is certificering met een TRACES-NT-certificaat niet meer nodig. Dat maakt de uitwisseling van hondensperma binnen de EU weer een stuk eenvoudiger.
traces logo

Noodzaak genetische variatie
Om de genetische variatie binnen rashondenpopulaties op peil te houden worden regelmatig honden uit buitenlandse populaties ingezet. Hiertoe wordt (gekoeld of ingevroren) hondensperma internationaal verzonden. Deze uitwisseling van hondensperma stagneerde sinds eind 2021, mede als gevolg van nieuwe, strengere regelgeving.

Strengere regelgeving
Sinds 1 november 2021 was EU-Verordening 2020/686 van kracht. Daarin werden onder meer eisen aan het vervoer van katten- en hondensperma binnen de EU gesteld. Het kwam erop neer dat de EU elk transport van gekoeld of ingevroren sperma wilde kunnen volgen. Dat gebeurde in het digitale Europese systeem TRACES (Trade Control and Expert System). Zowel verzender als ontvanger moest in dit systeem opgenomen zijn en in ons land door de NVWA, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, worden gecertificeerd. Dit bracht een heleboel extra administratieve rompslomp met zich mee, die met het afschaffen van deze regeling tot het verleden behoort.

Cryolab
Cryolab Eersel, de enige in Nederland geregistreerde instelling die hondensperma kan en mag verzenden en ontvangen, is blij met de beslissing van de EU. ‘Het betekent onder meer dat last minute zendingen weer mogelijk zijn. Vooral bij het verzenden van gekoeld sperma is dit een groot voordeel, maar ook bij diepvriessperma kan verzending sneller geregeld worden.’

cryolab

FCI verheugd
Volgens de FCI, onze internationale koepelorganisatie, hebben de regels grote schade toegebracht aan de uitwisseling van sperma tussen de EU-landen. ‘De uitwisseling van sperma is de afgelopen twee jaar min of meer gestopt. Al meer dan twee jaar hebben wij ons verzet tegen deze regelgeving. Uiteindelijk met dit positieve resultaat.’
De FCI raadt kennelclubs in de EU-landen aan zich in eigen land hard te maken voor meer flexibele regelgeving op dit gebied, omdat het nu aan de afzonderlijke EU-landen wordt overgelaten hun eigen regels te maken.