FCI SANCTIES TEGEN DE RUSSISCHE KYNOLOGISCHE FEDERATIE (RKF) 4/07/2022

Tijdens de vergadering in Madrid op 21 juni 2022, gebaseerd op basis van de besprekingen die tijdens de FCI Algemene Vergadering op 20-21/06/2022 zijn gehouden is het volgende besloten:


Gezien het serieuze karakter van de gefundeerde en gedocumenteerde beschuldigingen van de UKU (Ukrainian Kennel Union) besloot het FCI General Committee dat het - bovenop de reeds genomen sancties - de RKF-keurmeesters, officials, vertegenwoordigers en nationale teams (in het kader van FCI kampioenschappen) verboden is deel te nemen aan FCI-gerelateerde evenementen en/of plaats te nemen in commissies, comites of werkgroepvergaderingen.
De maatregel is van toepassing na publicatie van deze circulaire door het FCI-hoofdkantoor en blijft geldig tot nadere aankondiging.