in memoriam Arend Scholten

Nieuwsbericht 25-07-2017


Een aimabel mens, immer rustig, weloverwogen, een kynoloog, een terrier liefhebber bij uitstek, een verbinder.

Arend altijd gemoedelijk en zeer plezierig in de samenwerking. Uiteindelijk kreeg Arend de bevoegdheid om de gehele groep terriers, te keuren.

In huize Scholten hebben na de Welsh terrier, een Cairn terrier en op dit moment een Schot een liefdevolle familieband getroffen.

In de jaren negentig heeft Arend ook een aantal jaren deel uitgemaakt van het bestuur van de Raad van Beheer. Het heeft hem zeer veel pijn gedaan dat hij zich genoodzaakt zag op een gegeven moment ten tijde van een flinke interne crisis zijn functie ter beschikking te stellen. Ook was hij geruime tijd lid van het Tuchtcollege van de Raad.

Na zijn pensionering bij de politie, het afscheid in Deventer, bleef Arend zeer actief en volgde een verhuizing naar Amsterdam Noord.

Dankbaar zijn wij voor wat Arend voor de kynologie betekend heeft. Bij de rasvereniging, als intermediair bij clubs met problemen, bij de Raad van Beheer als bestuurder en ook als opleider voor jongere keurmeesters.

Aan Arend, zijn wij erg veel dank verschuldigd.

Raad van Beheer