In Memoriam J. Cloo-de Vries

Nieuwsbericht 24-2-2017


Een Icoon is niet meer...

Ons bereikte het bericht dat keurmeester Mevr. Janny Cloo-de Vries op 15 februari j.l. is overleden.

Janny Cloo-de Vries was keurmeester, erekeurmeester en drager van de Gouden erespeld. 

Zij was keurmeester van meer dan 35 rassen en vooral voor haar geliefde ras, de Sint Bernard, heeft ze heel veel betekend. 

Velen van ons herinneren zich nog het feest en de onderscheidingen die zij mocht ontvangen toen in april 2012 gevierd werd dat ze 50 jaar keurmeester was. 

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en vele vrienden sterkte met het verwerken van dit verlies.