In Memoriam Martin van de Weijer

07-11-2020


Wij hebben kennisgenomen van het overlijden van ons oud-bestuurslid en voormalig directeur.

 

                                   Martin van de Weijer

 

Overleden te Haarlem, 30 oktober 2020 in de leeftijd van 95 jaar.

 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Drager van de hoogste Nederlandse Kynologische onderscheiding: Lid van Verdienste van de Nederlandse Kynologie

FCI-Allround keurmeester

Vele jaren organisator van de Winner hondententoonstelling

Erelid van vele kynologische verenigingen in Nederland

Martin van de Weijer

Martin was een rashondenliefhebber. Deze liefde voor de rashond is van een onuitwisbare betekenis geworden voor hemzelf en voor vele andere hondenliefhebbers die met hem hebben mogen samenwerken tijdens zijn lange, rijke en kleurrijke leven. 

Martin heeft diverse hondenrassen zelf gehad zoals de Bedlington Terrier, Fox Terriers, Afghaanse Windhonden en Teckels. Buiten de honden om was hij een echte dierenvriend en kenner van vele diersoorten waaronder ook pluimvee, vogels en paarden. Ook die hadden zijn interesse.

Deze buitengewone interesse en passie voor dieren en specifiek honden leidden ertoe in de vijftiger jaren dat Martin gevraagd werd om bestuurslid te worden van diverse kynologische verenigingen, zowel rasverenigingen als kynologenclubs.

Martin werd exterieurkeurmeester. Dit alles nam in omvang toe en zijn betrokkenheid en kennis viel op en kreeg steeds meer aandacht en importantie. Uiteindelijk werd Martin in 1963 bestuurslid van de Raad van Beheer op Kynologische gebied in Nederland. In 1975 werd Martin directeur van het bureau en werd het besturen en leidinggeven aan deze organisatie zijn professie.

Martin was vele jaren, meer dan 20, de spil waar alles om draaide tijdens de organisatie van de landelijke Winner hondententoonstelling welke vele jaren is georganiseerd in de RAI in Amsterdam.

In 2013 organiseerde de Raad van Beheer een feestelijke bijeenkomst in het Teylers Museum voor Martin. Tijdens deze bijeenkomst kreeg hij de Koninklijke Ridderorde opgespeld door de burgemeester van Haarlem.

Martin van de Weijer is van enorme betekenis geweest voor de Nederlandse kynologie als bestuurder, docent, examinator, auteur, kunstkenner en rashondenkenner. Hij had een encyclopedische kennis van rashonden en deelde zijn kennis graag met andere hondenliefhebbers. Een groot kynoloog is heengegaan.

Op uitdrukkelijk verzoek van Martin maken wij zijn overlijden pas bekend op de dag van zijn uitvaart.

Wij wensen zijn echtgenote en familie heel veel sterkte in de komende periode.

Bestuur, directie en medewerkers,
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
‘Houden van honden’