In memoriam Nelly Rijff-Rademaker

Nieuwsbericht 19-11-2020


                                             Nelly Rijff-Rademaker

 

Op 15 november jl. overleed op 95-jarige leeftijd Nelly Rijff-Rademaker. Nel was meer dan 50 jaar actief binnen de Nederlandse Barsoi Club. Vanaf 1961 vervulde ze allerlei bestuursfuncties binnen de club, ze schreef artikelen voor het clubblad en was als vrijwilliger actief.

Nel had een encyclopedische kennis op het gebied van Barsois. Je kon haar op ieder moment van de dag een vraag stellen over een willekeurig nest Barsois van 25 jaar geleden en je kreeg van haar een exacte opsomming over de pups, bloedlijnen, ouders, eigenaren en verder verloop. Zo droeg ze geweldig bij aan de ontwikkeling van het ras Barsoi. Voor haar verdiensten voor de Nederlandse kynologie ontving zij in het jaar 2000 de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer, en in mei 2008 werd zij met een lintje geëerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Bestuur en medewerkers van de Raad van Beheer wensen de nabestaanden veel sterkte.