In memoriam Tineke Antonisse-Zijda

14-4-2021


IN MEMORIAM TINEKE ANTONISSE-ZIJDA

in memoriam tineke antonisse

Op 3 april jl. overleed op 76-jarige leeftijd Tineke Antonisse-Zijda. Vanaf eind jaren zestig beoefende ze de jacht samen met haar vroeg overleden man Co, vooral met Chesapeake Bay Retrievers. Na het overlijden van Co nam ze succesvol deel aan veldwedstrijden en jachthondenproeven. Toen ze besloot te gaan fokken, koos ze voor Goldens en volgde ze Britse Field Trial-lijnen. Veel honden uit haar kennel ‘Van De Woudstreek’ bleken uitstekende jachthonden en top-wedstrijdhonden.

In de eerste helft van de jaren zeventig werd Tineke keurmeester voor de jachthondenproeven en voor de veldwedstrijden voor spaniels en retrievers. Als keurmeester was ze scherp, attent en beslist. Haar stijl van keuren werd alom gewaardeerd. In de jaren tachtig werd ze aangesteld als lid van het Field Trial Comité en later afgevaardigde in de Commissie Retrievers van de FCI. Jarenlang was zij wedstrijdsecretaris in het bestuur van de Nederlands Retriever Club. Bij haar afscheid werd zij benoemd tot erelid. Tineke schreef meerdere artikelen en boeken over de training van jachthonden.

In 1998 werd ze door de Raad van Beheer geëerd met de Gouden Erespeld.

Vlak na de eeuwwisseling stopte Tineke met fokken, voorjagen, keuren en besturen en ging helemaal, professioneel, voor het opleiden. In veel Europese landen gaf zij workshops, seminars en masterclasses. Internationaal worden haar seminars en boeken hoog gewaardeerd. We wensen haar familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur, directie en medewerkers Raad van Beheer