Inbreuk op de beveiliging bij IT leverancier/bouwer

Nieuwsbericht 17 december 2019


Door middel van dit bericht willen wij u op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging van de data en persoonsgegevens bij onze leverancier/bouwer van onze nieuwe IT. De inbreuk heeft invloed gehad op een omgeving waarop gewerkt wordt aan de migratie (testomgeving) van persoonsgegevens van onze oude IT applicaties naar nieuwe applicaties.

Het betreffen (mogelijk) de volgende persoonsgegevens die bij de Raad van Beheer geregistreerd staan: naam, adres, e-mail, telefoonnummer, (indien doorgegeven) geboortedatum en geslacht. Hiervan is ook melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op andere gegevens, zoals bankrekening en facturen, heeft de inbreuk géén betrekking.

 

Zoals wellicht bekend, wordt er op dit moment gewerkt aan de vernieuwing van de automatisering waarin de Nederlandse stamboekhouding wordt bijgehouden. In de omgeving waarin gewerkt wordt aan de migratie van de gegevens heeft een inbreuk plaatsgevonden. De actuele persoonsgegevens en de gegevens van de op naam geregistreerde honden zijn derhalve nog intact in de omgeving die nu nog voor onze werkzaamheden gebruikt wordt. Relaties kunnen nog op de gebruikelijke wijze bijvoorbeeld digitaal dek- en geboorteaangifte doen.

De inbreuk op de beveiliging en het lekken van data kan desalniettemin ongunstige gevolgen voor onze relaties hebben. Relaties zouden bijvoorbeeld door anderen benaderd kunnen worden via het bij ons bekende e-mailadres. Indien hiervan sprake is, verzoeken wij onze relaties dit aan de Raad van Beheer te melden: privacy@raadvanbeheer.nl.

Wij hopen met dit bericht u voldoende op de hoogte te hebben gebracht over de inbreuk en de mogelijke gevolgen. Wij en onze IT-leverancier zullen alle nodige maatregelen nemen om deze data voor de toekomst nog beter te beschermen. Onze excuses voor het ongemak dat dit incident mogelijk zal veroorzaken. 

Als u meer informatie over de inbreuk wilt opvragen, kunt u terecht bij de Raad van Beheer via privacy@raadvanbeheer.nl.

Raad van Beheer