Invoering motorisch hulpmiddelenbeleid Raad van Beheer opgeschort

Nieuwsbericht 7-10-2016


Het bestuur van de Raad van Beheer heeft besloten de invoering van het motorisch hulpmiddelenbeleid tot nader order op te schorten.

 

Als gevolg van een uitspraak van de Geschillencommissie over het al dan niet toelaten van ‘balance’ voertuigen (zoals een segway) op tentoonstellingen zag het bestuur zich geplaatst voor de opdracht om beleid te maken ten aanzien van het gebruik van motorische hulpmiddelen bij kynologische activiteiten. Het bestuur stelde zich daarbij ten doel om een veilige situatie voor alle deelnemers en honden aan dergelijke activiteiten te creëren en tegelijkertijd deze zo breed mogelijk voor iedereen toegankelijk te houden.

 

Bij het opstellen van het motorisch hulpmiddelenbeleid zijn tal van aspecten van belang. Niet alleen moet rekening gehouden worden met de veiligheid in en rondom de ring of ruimte, maar ook moet nagedacht worden hoe de verschillende vormen van motorische hulpmiddelen zich tot elkaar verhouden, wat is toegestaan in de Nederlandse wetgeving? En hoe moet worden omgegaan met verzekeringstechnische en aansprakelijkheidsvraagstukken.

 

Het bestuur heeft nooit mensen met zijn besluitvorming willen kwetsen en/of mensen met een handicap uit willen sluiten van het beoefenen van hun hobby. Zij betreurt dat dit blijkbaar zo overgekomen kan zijn.

 

Het bestuur heeft dan ook besloten de inwerkingtreding van dit beleid op te schorten.

 

Het bestuur zal het hulpmiddelenbeleid ter discussie stellen in de verschillende overlegstructuren die de kynologie kent. Daarnaast zal het bestuur het College voor de rechten van de mens vragen het geformuleerde motorisch hulpmiddelenbeleid te toetsen. Op basis van het resultaat van het overleg binnen de kynologie wordt het besluit opnieuw binnen het bestuur aan de orde gesteld.

 

Voor het bestuur staat voorop dat plezier, gelijkwaardigheid maar ook veiligheid voor mens en hond tijdens kynologische evenementen prioriteit hebben!