Kandidaten bestuursverkiezing - beantwoording vragen bestuur

Nieuwsbericht 20 november 2020


Op de online-AV van 28 november aanstaande vinden er bestuursverkiezingen plaats. Om onze leden een goed beeld te geven, hebben wij de zeven kandidaten gevraagd zichzelf te presenteren door beantwoording van vijf dezelfde vragen. Zo ontstaat een uniform beeld van de kandidaten en kunnen de leden een afgewogen keuze maken.

De vragen gaan over de belangrijkste motivatie van de kandidaten om zich verkiesbaar te stellen, wat voor bestuurder zij denken te zijn, wat de kynologie van hen kan verwachten, wat zij goed vinden gaan in de kynologie en wat zij zouden veranderen, welke portefeuille(s) zij ambiëren en hoe zij de toekomst van de rashond zien.

 

Hier onder treft u de vragen en beantwoording hiervan door de kandidaten voor de bestuursverkiezing:

Kandidaten bestuursverkiezing - beantwoording vragen bestuur