Kennelnamen mei 2024

Nieuwsbericht 08 Mei 2024


Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend tot 10-06-2024. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil n.l. niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd. 

 BEHIND BROWN EYES

BROWN REBEL

DE WOLLE BOLLE

DE YONTHIASE ARA

FLOODPLANE LANDS

FROM NADURA'S HOME

QUEEN OF LIGHTNING

VAN 'T SLYCK

VAN DE BUITENKANS CRIB

VAN DE HYZELAARSHOEVE

VAN SJÈNNE'S KLOOSTER