Kennelnamen September 2023

Nieuwsbericht 11 September 2023


Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend tot 10-10-2023. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil n.l. niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd. 

DAMSTOK JEWELS

FROM DOUBLE LIGHT

HOUSE OF TINY TERROR

KIREI FUSHIGI

LA LECQ

OALTIED SINGELIER

OF A FAIRYTALE IN MOTION

OF THE SWEET GOLDEN ROSES

PUPPY'S BY LIAN

THE GREEN TREASURY

THE SOUTH OF HAPPINESS

VAN DE KOLLENSTAART

VAN DE ZOCASHOEVE

VAN EWK'N ESCH

VAN KOMOKI'S UMKHUMBI

VOM KAGILIE