Kennelnamen februari 2022

Nieuwsbericht 10 februari 2022


Eventuele bezwaren tegen onderstaande kennelnamen dienen bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend tot 10-03-2022. De aanvragers worden erop attent gemaakt dat de aanvragen worden opgestuurd naar de F.C.I. ter goedkeuring. De kennelnaam mag worden gebruikt zodra de registratiekaart is ontvangen. Toezending van reclamematerialen wil n.l. niet zeggen dat de kennelnaam is goedgekeurd.

 

 Kennelnamen 

AD VITAM AMICUS
BOUVARDIA DANCE
CEASAR'S PRIDE
DE ZETA CENTAURI
DIAMONDS FROM THE LOW-LANDS
EL GRANPANTANO
ETERNAL WISH
FAN DE WALDBEAREN
FAN IT SWALKERSHIEM
FORTIS ET FIRMUS
FROM LIVINDON ENNOVY
HET GOOIS FOREST
LUMMEL EN CO
MY SPOTTED HEART DREAM
OFF BOMMELVALLEY
QUAMUTIK QIMUTKI
SNOOPERS OF HE-MAN
SOFIELD
V.D. STERAPPELLAAN
SUNRISE RIVERSIDE
TOUCH OF ROYAL SPLENDOR
UIT HET LEIDSE LAND
V. RIMMEGEN
V. UT HOKSEBARGSE VELD
V.D. BRANDEMOLEN
V.D. HEIDEPEEL
V.D. OALE GROOND
V.D. VREEDELANTJES
V.H. PRONKHUIS
V.H. TUINVELD
VOM HAUSE MAVITI