Lees de Raadar Fokker Special Gezondheid

14-10-2022


Speciale editie van onze Raadar nieuwsbrief voor fokkers.

Deze Fokker Special heeft als thema 'Gezondheid'.

Hierin onder andere:

  • Resultaten fokkersenquête over ervaringen dierenartsenhulp bij spoedbehandeling
  • Protocollen hartonderzoek
  • Kennis Tour sessie over HD, ED en patella luxatie
  • Nulmeting brachycefale rassen
  • BAER-test doofheid
  • Training BOAS-test dierenartsen
  • Fertiliteitsbegeleiding van de teef

Wij wensen je veel leesplezier toe met deze Fokker Special!


Klik hier voor de Raadar Fokker Special Gezondheid 2022