LIK-OP-STUK-BELEID tijdens WDS 2018

Nieuwsbericht 26-07-2018


Voor de organisator van de World Dog Show 2018 (WDS), en tevens de Benelux Winner en de Rasgroep Specialties, staat de veiligheid van mens en dier hoog in het vaandel. Indien mensen zich onverhoopt toch misdragen geldt het volgende lik-op-stuk-beleid.

Wanneer een exposant, handler of bezoeker zich ernstig misdraagt, treft de organisator direct maatregelen.

Zo wordt in ieder geval streng opgetreden tegen het achterlaten van honden in de auto (ongeacht de buitentemperatuur), vechtpartijen en bedreigingen.

Wanneer deze misdragingen worden geconstateerd, worden de volgende maatregelen getroffen:

- Uit de competitie halen van de honden, incl. eventueel behaalde punten en titels intrekken. Dat geldt voor alle honden die door de exposant en/of handler zijn ingeschreven of worden voorgebracht;

- Diskwalificatie van alle honden van de betrokken exposant en/of handler door de keurmeester;

- Verdere ontzegging van de toegang op de vier showdagen.

Tevens zal de betrokken persoon geschorst worden, zodat deze niet aan de huidige en volgende shows kan deelnemen. Ook zal er een klacht bij het Tuchtcollege worden ingediend, waarbij de geëiste strafmaat een diskwalificatie van de persoon zal zijn.