Maatregelen coronavirus komende activiteiten

Nieuwsbericht 10 maart 2020


Raad van Beheer en komende activiteiten

De Raad van Beheer volgt het advies en richtlijnen vanuit de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu omtrent het coronavirus in Nederland. Wij ontvangen vragen omtrent de geplande evenementen, zoals lezingen en hondententoonstellingen. Zolang er geen negatief advies is omtrent de organisatie en deelname van/aan deze evenementen zullen de geplande evenementen doorgang vinden. Wij verzoeken alle deelnemers en officials de onderstaande maatregelen in acht te nemen. Wij verzoeken u de actuele informatie vanuit het RIVM te volgen.

 

  • Stop met handen schudden
  • Goed je handen wassen
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken
  • Deze algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan
  • Personen die ziekteverschijnselen vertonen, griepverschijnselen en/of zicht niet fit voelen worden dringend verzocht thuis te blijven

 

Raad van Beheer (houden van honden)