Maatregelen tegen in opspraak geraakte fokker Woerden

05-07-2018


De afgelopen weken is een teckelfokker uit Woerden regelmatig negatief in het nieuws geweest. Er zijn diverse misstanden geconstateerd bij deze fokker. Dit heeft onder andere geleid tot in beslag name van ongeveer 150 honden door de NVWA.

De Raad van Beheer heeft in het voorjaar van 2018 een locatiecontrole en her-controle uitgevoerd bij deze fokker. Deze waren beide zwaar onvoldoende. Daarop zijn maatregelen getroffen tegen deze fokker. Allereerst is het besluit genomen om de dienstverlening te staken, is de kennelnaam ingetrokken en is er overleg geweest met de NVWA. Deze fokker heeft de belangen van de kynologie ernstig geschaad. Naar aanleiding van deze en verdere ontwikkelingen is ook de toekenning van de Gouden Erespeld uit 2016 ingetrokken.

Raad van Beheer  - ‘houden van honden’