Meldpunt erfelijke aandoeningen

23-09-2021 update 24-09-2021


Op 23 september 2021 heeft Dier & Recht een meldpunt epilepsie geopend.

Op dit moment zijn op het meldpunt de volgende rassen vermeld:

  • Border Collie
  • Drentsche Patrijshond
  • Golden Retriever
  • Nova Scotia Duck Tolling Retriever
  • Sint Bernard
  • Stabyhoun

Wij zijn verbaasd dat Dier & Recht dit meldpunt heeft opgezet alleen voor stamboomhonden terwijl bekend is dat epilepsie bij alle honden voor kan komen, zeker ook bij look-alikes en kruisingen. 

Zoals ook bij Dier & Recht bekend is zal de Raad van Beheer zelf een meldpunt erfelijke aandoeningen instellen voor stamboomhonden. Dit meldpunt wordt ingesteld na de besluitvorming over de epilepsie maatregelen in de komende Algemene Vergadering van 16 oktober a.s. Op die manier kunnen wij direct de nieuwe regelgeving en de daarbij behorende maatregelen in werking laten treden. Onderdeel daarvan is een fokverbod voor de betreffende stamboomhonden.

Daarmee gaan wij verder dan alleen het instellen van een meldpunt maar koppelen wij daaraan ook meteen fokmaatregelen die zorgen voor een nog gezondere populatie van stamboomhonden. 

Wij hebben Dier & Recht gevraagd welk aanmeld- en opvolgprotocol zij hanteren om bij meldingen vast te stellen dat het daadwerkelijk primaire epilepsie betreft. 

Het meldpunt van Dier & Recht is specifiek gericht op honden met een NHSB-stamboom. Wij verwachten dat twee meldpunten voor hetzelfde deel van de hondenpopulatie belemmerend kan werken en verwarrend kan zijn voor eigenaren en fokkers.   

Wij hebben Dier & Recht geadviseerd om het meldpunt nadrukkelijker te promoten en open te stellen specifiek voor alle niet-stamboomhonden, look-alikes en mix-breeds. 
Op deze manier kan het als aanvulling dienen op het geplande meldpunt van de Raad van Beheer en kunnen we samen een verschil maken voor alle honden die aan erfelijke primaire epilepsie lijden. 

Wij kijken uit naar de reactie en hopen op een constructieve samenwerking bij de aanpak van epilepsie voor alle honden.