Nadere toelichting en verdere uitwerking reorganisatie Orweja

Al geruime tijd geleden kwam Orweja tot stand als gevolg van een samenwerking tussen de Raad van Beheer en de Jagersvereniging. Orweja groeide uit tot een zeer succesvol instituut wat in hoge mate te danken is aan de inzet van de vele vrijwilligers.


Bekijk hier het verslag.