Nascholingsdag Exterieurkeurmeesters

Op zaterdag 1 oktober 2022 vond in het Anatomiegebouw van Universiteit Utrecht de nascholingsdag voor exterieurkeurmeesters plaats. Deze dag werd georganiseerd door de Commissie Keurmeesters van de Raad van Beheer. Ook aspirant-keurmeesters konden deelnemen om zo hun kennis te vergroten. Meer dan 80 keurmeesters werden bijgeschoold op het in de ring herkennen van bepaalde zaken.


Zeer ervaren trimster Elly Giesbers legde uit hoe men een goede vacht kan herkennen. Dierenarts en universitair docent Ronald Corbee besprak hoe men kan zien of een hond ‘in shape’ is. Raad van Beheer dierenartsen Laura Roest en Annette Diels gaven lezingen over de huidige stand en de internationale ontwikkelingen van de ras specifieke instructies (RSI) en over het herkennen en duiden van ademhalingsproblemen in de ring. Dierenarts en specialist veterinaire tandheelkunde Hildeward Hoenderken gaf een presentatie over het gebit en gebitsproblemen gezien vanuit oogpunt van de exterieurkeurmeester.