Nieuwe bestuurssamenstelling

05-12-2020


Als nieuw gekozen bestuursleden vernamen wij gisteren dat het zittende bestuur heeft besloten per direct terug te treden.

Wij betreuren dit besluit en wij bedanken deze bestuursleden voor hun inzet in de Nederlandse kynologie.

Gisteren zijn de vier nieuwe bestuursleden bijeen gekomen en hebben de volgende bestuurssamenstelling afgesproken:

  • Voorzitter: dhr. Hildeward Hoenderken
  • Secretaris: dhr. Jakko Broersma
  • Penningmeester: vacant
  • Vice-voorzitter: dhr. Cor Last
  • Lid: mevr. Els Siebel

Wij bedanken de leden voor het in ons gestelde vertrouwen.

Wij zullen u op korte termijn nader berichten over de invulling van de ontstane vacatures.

Met kynologische groet,

Hildeward Hoenderken

Jakko Broersma

Cor Last

Els Siebel