Nieuwjaarstoespraak door voorzitter Hildeward Hoenderken

Nieuwsbericht 14-01-2024


Nieuwjaarstoespraak door Hildeward Hoenderken, voorzitter Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, zaterdag 13 januari, Hotel Schimmel te Woudenberg

 

Dames en Heren,

Welkom op onze nieuwjaarsreceptie, fijn dat u vandaag naar Woudenberg bent gekomen om straks het glas te heffen op een succesvol, gezond en sportief 2024!

Graag wil ik kort met u terugkijken op het afgelopen jaar en vooruitkijken wat 2024 ons zal brengen. In 2023 kunnen wij terugkijken op een aantal zeer geslaagde evenementen; de lustrumeditie van de NIMROD, de nu in Utrecht georganiseerde Nationale (de tentoonstelling voor de Nederlandse rassen) en het ‘Hond Event’ in Leeuwarden. Ook vele andere hondententoonstellingen, agility- en andere sportevents trokken veel inschrijvingen en publiek! Kwantiteit én kwaliteit!

Het is u bekend dat een belangrijke pijler van de Raad van Beheer de fokkerij van stamboomhonden is. Helaas bleef het aantal gefokte honden in Nederland achter in het afgelopen jaar, iets meer dan 30.000 stamboomhonden werden er gefokt. Gedeelde smart is halve smart, wij zien deze dip in veel landen om ons heen, bijvoorbeeld in de UK en in Zweden. In vergelijking met deze landen viel de teruggang in Nederland nog mee. Redenen voor de stagnatie in de fokkerij zijn divers; een verzadiging van de markt na de Coronatijd, de financiële situatie van veel huishoudens in Nederland met de hoge inflatie, maar bijvoorbeeld ook de hoge dierenartsenkosten schrikken potentiële nieuwe pupkopers af om een hond aan te schaffen. Een nog steeds te grote invoer van (illegale) Oost-Europese puppies en soms negatieve berichtgeving over onze fokkerij helpt ook niet mee. Wel kunnen wij in het komende jaar gelukkig verder met de normenmatrix, die wij sinds enkele maanden de betere term ‘foknormen’ hebben gegeven. Door het AV-besluit van december kunnen wij na 12 jaar van discussie verder met dit project. Doel hiervan is het de pupkoper beter inzichtelijk maken dat de nieuwe huisgenoot gefokt is, volgens de normen die wij passend vinden voor dat betreffende ras. Wij denken dat dit een goede ontwikkeling is, wij moeten er wel voor waken dat de hoeveelheid aan regels in de fokkerij nog wel duidelijk en uitvoerbaar blijven! Binnen onze fokkerij is er veel kwaliteit, we moeten komend jaar echter wel werken aan de kwantiteit, zeker ook in het belang van het in stand houden van de diverse raspopulaties.

Een andere belangrijke taak van de Raad van Beheer is het organiseren van opleidingen en scholing. Zo kennen wij de kennistour voor fokkers en liefhebbers van honden, de kynologische opleidingen zoals de cursussen BFH, VKK en E&B, keurmeestersopleidingen en het traject voor gecertificeerd kynologisch instructeur. Continu werken wij aan verbeteringen, in het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het herschrijven van de cursus BFH en VKK en zijn er wijzigingen aangebracht in de E&B cursus, waardoor deze cursussen iets laagdrempeliger worden, ze zijn bijvoorbeeld al modulair gemaakt, waardoor meer mensen kunnen instromen. Ook internationaal wordt de nog betere scholing van bijvoorbeeld fokkers en keurmeesters gezien als een belangrijke pijler waardoor de georganiseerde kynologie zich kan onderscheiden van malafide fokkerij. Wij begeleiden jonge keurmeesters nu beter dan voorheen en hebben een uitgebreid en verplicht nascholingsprogramma voor keurmeesters. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit van deze officials beter garanderen. Keurmeesters hebben een steeds grotere rol in het borgen van gezondheid en welzijn op shows, hierbij kunnen wij voorkomen dat er in Nederland situaties krijgen zoals in de UK, Oostenrijk en Duitsland waarbij dierenartsen voor of na de keuring hun beoordeling geven.

In het afgelopen jaar hebben wij ook hard gewerkt aan de communicatie en lobbywerk richting de politiek. Het fokken van honden, dierhouderij in het algemeen en zeker ook zaken als de jacht en wildbeheer staan onder continue aandacht van media en politiek. Helaas worden veel (politieke) beslissingen niet genomen op basis van ratio maar naar aanleiding van incidenten of druk vanuit de media. Wij hebben dit jaar gelukkig wat stappen kunnen maken waarbij onder andere het ministerie adviezen van ons heeft overgenomen. Het onderwerp van de hoogrisicorassen en bijtincidenten van honden is hier een voorbeeld van. Graag wil ik nogmaals alle betrokken rasverenigingen en personen bedanken die hierbij een rol hebben gespeeld. Wij konden het jaar goed afsluiten met een zeer constructief en persoonlijk gesprek met demissionair minister Adema. Wij hopen ook dit jaar onze rol als belangenbehartiger van de stamboomhondenfokkerij, hondensport en hondenliefhebber verder te kunnen uitbouwen.

Dit als brug naar 2024! Het jaar zal in het teken staan van het verder doorvoeren van de eerder genoemde foknormen, het realiseren en inrichten van de nieuwe organisatie van ORWEJA, samen met onze dierbare partner de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en verder werken aan meer geprotocolleerde gezondheidsonderzoeken en het hierover informeren van fokkers, rasverenigingen en dierenartsen. Maar bovenal hopen wij als bestuur dat wij met u enkele zaken kunnen realiseren die de fokkerij van onze geliefde rassen kunnen stimuleren. Wij hebben hier zelf wat ideeën voor, maar schroom niet om ook uw suggesties hierover aan ons kenbaar te maken.

Graag hef ik met u het glas op een mooi kynologisch jaar, veel gezondheid voor mens en dier, maar ook veel plezier op kynologische activiteiten en binnen uw bestuur.

Maar bovenal drink ik graag met u op een vruchtbaar 2024!

Proost!

 

Bekijk via onderstaande button de compilatie van de video's die we in 2023 hebben gepubliceerd (hondenshow keuring in de praktijk, werkhonden, speuren, herding, het drijven van schapen en Event Hond).

Videocompilatie 2023