Openingswoord 54e Algemene Vergadering

16-10-2021 Openingswoord door de voorzitter de heer Hildeward Hoenderken


Zeer gewaardeerde leden, met de nu volgende hamerslag open ik de 54e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Graag heet ik eenieder van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, fijn dat u vandaag hier aanwezig kan zijn!

Een vergadering die wij gezien de vele belangrijke onderwerpen graag fysiek wilden organiseren. Onderwerpen waar vaak al lang over gesproken en gediscussieerd is, soms misschien wat te lang! Echter, deze vergadering geeft een goede kans om een aantal grote stappen te nemen in de kynologie in het belang van de stamboomhond. Wij hebben als bestuur hard gewerkt om alle termijnen te halen en om recht te doen aan indieners van amendementen op de ingediende agendapunten.

Graag wil ik samen met u kort terugkijken op de afgelopen maanden, der periode tussen 1 mei en nu. Op de BAV van 1 mei traden Ilona Lodders, Mark Wisman en Frans Krijbolder toe tot het bestuur van de Raad. Ilona kreeg de portefeuilles Jeugd, Opleidingen en Sporten met Honden. Mark de portefeuilles ICT, Lokale kynologie, Werken met de hond en Tentoonstellingen. Frans werd onze nieuwe penningmeester en kreeg verder de portefeuilles Jacht, P&O en Communicatie & Marketing.

Er volgde een inwerking en na een zogenaamde ‘heidag’ werd besloten zomersessies te organiseren om laagdrempelig met onze leden in gesprek te gaan. Het aantal aanmeldingen oversteeg onze verwachtingen en uiteindelijk hebben wij met vertegenwoordigers van meer dan 50 verenigingen gesproken. Tijdens deze sessies werden veel vragen gesteld aan ons als bestuur, maar hadden wij rond bepaalde thema’s ook vragen voorbereid. Deze zomersessies werden zeer gewaardeerd en voorzagen in een behoefte.

Helaas werd vooral Limburg halverwege juli geconfronteerd met ernstige regenval en veel wateroverlast. Ook een aantal kynologen uit het zuiden werden getroffen. Als Raad van Beheer hebben wij getracht de getroffenen te ondersteunen en hun een hart onder de riem te steken in deze rampzalige periode.

De jeugd heeft de toekomst en daarom vinden wij activiteiten voor de jeugd heel belangrijk. Dit jaar werd op 26 en 27 juli een fantastisch jeugdkamp georganiseerd door de commissie Youth en een grote groep aan vrijwilligers, de locatie was wederom het prachtige terrein en clubgebouw van KC Delft. Een fantastisch event waarbij dit jaar het jeugdjournaal ook een kijkje kwam nemen. 

 

Samen met de negen kortsnuitverenigingen zijn wij steeds in gesprek geweest om de fokkerij van twaalf rassen in Nederland weer mogelijk te maken door met geteste honden te fokken. De test die wij willen gebruiken is de Cambridge BOAS test en het tekenen van de licentieovereenkomst met de Engelse Kennelclub op 16 augustus was in dit proces weer een belangrijke stap. In het verleden lag de Cavalier King Charles Spaniël onder vuur, nu onder meer de kortsnuiten, misschien is in de toekomst uw ras aan de beurt. Als bestuur staan wij voor alle stamboomhonden.

 

In augustus heeft de heer Cor Last besloten uit het bestuur van de Raad van Beheer te treden. Een verschil van inzicht op meerdere vlakken lag hieraan ten grondslag.

 

Om de dienstverlening aan onze leden te verbeteren en de werkdruk op verschillende afdelingen te verlichten hebben wij in samenspraak met onze directeur ruimte gemaakt voor een aantal vacatures. Inmiddels hebben wij een tweede dierenarts en een ondersteunende medewerker voor de GGW afdeling aangenomen, tevens is een nieuwe medeweker gestart op ledenzaken. Komende periode zullen nog een aantal vacatures worden ingevuld, zodat de slagkracht van het bureau significant wordt vergroot.

In de zomerperiode konden weer meer bijeenkomsten fysiek plaatsvinden. Als bestuur zijn wij bij alle rasgroepvergaderingen, regio-overleggen en ook bijvoorbeeld de overleggen van de werkgroep fokkerij en gezondheid en de gezondheidscommissie geweest.
Inmiddels is er ook een bijeenkomst geweest van de TGVN en is er een pilot van start gegaan om de fokkerij van de Nederlandse rassen te stimuleren. Ook waren wij aanwezig op grotere evenementen zoals de buitenshows in Goes en Zwolle en recent nog op de CACIB show in Maastricht. Iedereen is weer bijzonder verheugd dat deze evenementen kunnen plaatsvinden.  

 

Helaas zijn de afgelopen periode ook een aantal kynologen ons ontvallen. Zowel Janske Toebak-van Valkenburg als haar echtgenoot Henk Toebak zijn aan een coronabesmetting overleden. Janske was keurmeester van gezelschapshonden en samen met Henk fokten en exposeerden zij Franse Bulldoggen. Op 5 mei overleed ORWEJA-keurmeester en Duitse Staande Draad- en Langharenfokker Sape Wiersma. Samen met zijn vrouw Gaatske runden zij een vogelopvangcentrum onder de naam ‘Van de Fûgelpits’, de honden hielpen bij het vinden van vele gewonde en verzwakte vogels. Op 2 augustus overleed jachthondenkeurmeester Henny Rodrigues De Miranda-Lems, zij was sinds 2017 niet meer actief als keurmeester. Jeltje Driessen, voormalig medewerker van de Raad van Beheer, overleed op een leeftijd van 39 jaar op 27 augustus. Een afvaardiging van medewerkers van de Raad was bij haar uitvaart aanwezig. Heel recent overleed Chris Bekker op een leeftijd van slechts 54 jaar op 6 oktober jl. Chris was jarenlang secretaris van de commissie voor de windhondensport binnen de FCI en een echte windhondenman.

Graag wil ik u vragen, indien mogelijk op te staan, en een moment stil te staan bij het overlijden van deze mensen.

Dank U wel!