Oproep tot nominatie Meest Hondvriendelijke Gemeente


De Raad van Beheer en de Hondenbescherming lanceren gezamenlijk een nieuw initiatief: vanaf dit jaar gaan wij jaarlijks een prijs uitreiken aan de meest hondvriendelijke gemeente van Nederland!

Voor iedere hondenliefhebber is het van groot belang dat er in zijn/haar gemeente een goed hondenbeleid gehanteerd wordt. Dit beleid dient niet alleen gericht te zijn op het zorgen voor voldoende
faciliteiten, zoals speciale hondenpoepafvalbakken en gratis poepzakjes, maar ook op het creëren van een acceptabel aantal losloop- en uitlaatgebieden.

Daarnaast is het van essentieel belang dat er echte dialoog plaatsvindt tussen de gemeente, hondenbezitters en niet-hondenbezitters om voldoende draagvlak te krijgen om eventuele problemen samen op te lossen.

Gelukkig is in veel gemeentes de hondenbelasting al afgeschaft. De Hondenbescherming en de Raad van Beheer zijn tegen de heffing van hondenbelasting als deze alleen wordt gebruikt voor algemene middelen.
Als doelbelasting kan de belasting zinvol zijn omdat de opbrengsten dan ten goede komen aan voorzieningen voor honden en hun eigenaren. Helaas wordt de belasting hiervoor maar zelden gebruikt.

Bent u tevreden over en trots op het hondenbeleid van uw gemeente? Nomineer uw gemeente dan via communicatie@raadvanbeheer.nl!

Wij zullen de genomineerde gemeentes vervolgens benaderen met een uitgebreide vragenlijst over het hondenbeleid. Hierna zal een onafhankelijk jury de ingevulde vragenlijsten beoordelen en de drie gemeentes
selecteren die het beste hondenbeleid hanteren. Deze gemeentes zullen worden bezocht, en na een uitgebreide inspectie en videoregistratie van zowel de gemeente (en indien mogelijk uw vereniging!) zal een winnaar worden gekozen.

Vanzelfsprekend delen wij de uitslag met u en zal de winnende gemeente een mooie trofee ontvangen.