OPROEP: WERKGROEP WIJZIGING STATUTEN & REGLEMENTEN

Tijdens de Algemene Vergadering van 18 juni 2022 is besloten om een werkgroep in het leven te roepen. Deze werkgroep heeft tot taak het voorbereiden van wijzigingen van de statuten, huishoudelijk reglement, kynologisch reglement en reglement van orde AV. Met de wijziging van de statuten heeft het bestuur – samen met de notaris – al flinke stappen gezet, maar de voorstellen zijn nog niet definitief.


Op zoek naar werkgroepleden
Het bestuur is op zoek naar maximaal 5 personen die zitting willen nemen in deze werkgroep. Je hoeft geen jurist te zijn, maar affiniteit met de kynologische regels is wel gewenst. Van de werkgroep wordt de inzet voor langere tijd verwacht. Het wijzigen statuten en reglementen is namelijk een uitgebreide klus. Het idee is om het in fases te doen.

Interesse?
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het bureau van de Raad van Beheer, Dieuwke Dokkum (hoofd juridische zaken), jurist@raadvanbeheer.nl of 020 6644471.