Overleg Raad van Beheer en minister Adema van LNV

Nieuwsbericht 23-11-2023


De Raad van Beheer heeft vandaag een Interessant en positief gesprek gehad met minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

De dossiers dierenwelzijn zijn niet controversieel verklaard en hebben een brede steun vanuit de politiek, Dit betekent dat de beleidsvorming door gaat in deze periode tijdens de verkiezingen en de kabinetsformatie. Het is dus van belang de contacten met het ministerie ook in deze periode te blijven onderhouden.

Vertegenwoording raad van beheer en minister Adema van LNV

Op de agenda stonden de onderwerpen fokkerij en hondenwelzijn in algemene zin. 

Voor de Raad van Beheer en de minister staat het dierenwelzijn van honden voorop. De Raad van Beheer begrijpt de zorgen over honden en katten die lijden onder hun uiterlijke kenmerken. Ook de Raad van Beheer wil naar een Nederland waar geen enkel huisdier meer hoeft te lijden onder zijn of haar uiterlijk.

We hebben gesproken over onze inzichten op het gebied van verantwoord fokken waaronder onze foknormen.

In een constructieve sfeer heeft de minister aangegeven dat de Raad van Beheer een belangrijke partner is op het gebied van fokkerij en hondenwelzijn.
Het ministerie ervaart de samenwerking als constructief en de inbreng van de Raad van Beheer als belangrijk bij hun beleidsvorming.

De Raad van Beheer heeft aangegeven voor de uitwerking van regelgeving vanzelfsprekend zijn expertise op het gebied van hondenwelzijn ter beschikking te stellen.

We hebben met het ministerie afgesproken dat deze overleggen met regelmaat gecontinueerd gaan worden. Wij houden u op de hoogte!

Op de foto v.l.n.r.: Rony Doedijns, directeur Raad van Beheer, Minister Piet Adema van LNV, voorzitter Hildeward Hoenderken die de minister het boek over de Nederlandse hondenrassen overhandigd, portefeuillehouder fokkerij Jakko Broersma en Laura Roest, dierenarts / beleidsmedewerker Raad van Beheer.