#PawsforPolicy: Samenwerken voor Dierenwelzijn!

Nieuwsbericht 20-11-2023


In aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen uitte de Raad van Beheer haar bezorgdheid over de huidige visie op dierenwelzijn in Nederland en de impact van politieke beslissingen op huis- en hobbydiereigenaren. Politieke keuzes hebben grote gevolgen voor het houden van huis- en hobbydieren, en het lijkt soms aan kennis en begrip te ontbreken in de politiek. De Raad van Beheer ziet helaas dat in Den Haag besluiten worden genomen die de toekomst van het welzijn van onze honden negatief beïnvloeden, wat de noodzaak benadrukt om het gesprek met de politiek aan te blijven gaan.

Na het DierenDebat 2023, waar politieke partijen en (welzijns)organisaties samenkomen, heeft de Raad van Beheer met verschillende politieke partijen gesproken. Doel was om inzicht te krijgen in hun standpunten met betrekking tot dierenwelzijn en het houden van huis- en hobbydieren. Waarom wordt er zo weinig gesproken over huisdierenwelzijn in het grotere dierenwelzijnsdebat? Welke concrete maatregelen dragen bij aan een betere situatie voor huisdieren in Nederland? En hebben de kandidaat-Kamerleden zelf eigenlijk huisdieren? Met antwoord op deze vragen hopen wij als organisatie de kiezer, honden- en dierenliefhebbers de juiste bagage mee te geven om uiteindelijk een weloverwogen keuze te maken 22 november.

Klik op onderstaande button om alle antwoorden op bovenstaande vragen te lezen: 

#PawsforPolicy: Samenwerken voor dierenwelzijn!