Positief nieuws: eten hondenvlees in China ter discussie

Nieuwsbericht 24 april 2020


Er lijkt sprake te zijn van een positieve en langverwachte mentaliteitsverandering in China ten aanzien van de afschuwelijke handel in hondenvlees. Vorige week heeft de Chinese stad Shenzhen, de vijfde grootste stad van het land, de consumptie en verkoop van hondenvlees verboden. Hopelijk het begin van het einde...

Als reactie op de actie van Shenzhen heeft het Chinese ministerie van Landbouw en Plattelandszaken de de Chinese burgers uitgenodigd voor 8 mei aanstaande hun mening te geven over de vraag of honden als gezelschapsdieren of als vee moeten worden beschouwd. De Humane Society International, die allang campagne voert tegen het eten van hondenvlees, hoopt dat dit een belangrijke stap is richting einde van de handel in hondenvlees. ‘Dit zou andere steden in het land kunnen aansporen het voorbeeld van Shenzhen te volgen en het eten van honden en katten te verbieden.’

 

Positieve stap

De meeste mensen in China willen dat er een einde komt aan de diefstal van hun gezelschapsdieren voor een vleeshandel waar slechts een klein percentage van de bevolking mee bezig is. Hondenvlees wordt door minder dan 20 procent van de bevolking in China gegeten en uit recente peilingen is gebleken dat meer dan de helft van de Chinezen de handel in hondenvlees wil verbieden. 70 Procent zegt nog nooit hondenvlees te hebben gegeten. Deze grote verschuiving in de publieke opinie is onderkend door de Chinese regering die het fokken, verhandelen en consumeren van wilde dieren heeft verboden na de COVID-19 epidemie. Hoe dan ook, dit lijkt een positieve stap in de goede richting en de feedback op de e-mail van de Chinese overheid is voor een ieder de kans om de overheid te laten weten hoe sterk het gevoel is tegen de handel in hondenvlees.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Lees hieronder verder voor meer informatie rondom deze mentaliteitsverandering in China en de volledige mededeling van het het Chinese ministerie van Landbouw en Plattelandszaken:

----------------------------------------------------------------------------------------------

Positief nieuws uit China

Er lijkt sprake te zijn van een positieve en langverwachte mentaliteitsverandering in China ten aanzien van hondenbezit, die van invloed zou kunnen zijn op de afschuwelijke handel in hondenvlees. 

Vorige week heeft de Chinese stad Shenzhen, de vijfde grootste stad van het land, de consumptie en verkoop van hondenvlees verboden.

Humane Society International (HSI), die lang campagne heeft gevoerd tegen de consumptie van hondenvlees in China, juichte de beweging toe als een potentiële 'game changer'.


Als reactie hierop heeft het Chinese ministerie van Landbouw en Plattelandszaken een verklaring uitgebracht. In onderstaande mededeling wordt een belangrijk punt gemaakt als het gaat om het beschouwen van honden als gezelschapsdieren en niet als vee, zoals veel (illegale) handelaren lijken te denken.

 

MEDEDELING

Het ministerie van Landbouw en Plattelandszaken van de Volksrepubliek China heeft op 8 april 2020 een aankondiging gedaan, waarin het vraagt om publieke feedback over het ontwerp van de wet op de veeteelt van de Volksrepubliek China.

In de ontwerplijst zijn honden uitgesloten van het vee, maar ze worden wel als gezelschapsdieren beschouwd. Traditionele vormen van vee zoals officieel gedefinieerd door het ministerie omvatten nu varken, koe, zeboe, buffel, jak, gayal, schaap, geit, paard, ezel, kameel, konijn, kip, eend, gans, kalkoen, duif en kwartel, enz. Speciale soorten zijn nu onder andere sikahert, edelhert, rendier, alpaca, parelhoen, fazant, patrijs, wilde eend, struisvogel, nerts, zilvervos, blauwe vos en wasbeerhond.

 

De meningen zijn verdeeld naar aanleiding van de wijziging in de categorisering van de honden. Terwijl de meerderheid voorstander is van een dergelijke verandering, zijn sommigen tegen. Voorstanders beweren dat honden in veel opzichten mensenvrienden zijn, waar ze als reddingshonden en speurhonden kunnen dienen, en daarom niet zomaar als eetbaar vee moeten worden behandeld. Aan de andere kant beschouwen tegenstanders het onderscheid tussen honden en andere vormen van vee, zoals koeien en varkens, als onrechtmatig.

 

Er zijn praktische gevolgen na deze aankondiging - deskundigen binnen de industrie verwachten een officieel verbod op het consumeren van hondenvlees, in de pers (sic). Zodra honden officieel zijn uitgesloten als veesoort, zouden steden als Shenzhen regionale beperkingen kunnen invoeren die burgers ervan weerhouden om hondenvlees te consumeren, met meer juridische ondersteuning. In het verleden rechtvaardigden de consumenten van hondenvlees hun handelen met de bewering dat honden al lang 'een van de zes traditionele Chinese veesoorten' zijn. Deze rechtvaardiging zou niet langer kunnen gelden wanneer honden nu wettelijk worden gecategoriseerd als gezelschapsdieren.


Het is niet verwonderlijk dat er verzet is ontstaan toen Shenzhen een officieel verbod invoerde op het consumeren van honden- en kattenvlees, aangezien een groot aantal betrokkenen die illegaal geslachte en getransporteerde honden te koop aanboden, hun broodwinning zouden verliezen. Maar veel meer steden zullen waarschijnlijk het in Shenzhen geïntroduceerde beleid volgen als de wet op de veeteelt met succes wordt gehandhaafd, aangezien zij daarvoor een sterke wettelijke basis hebben.

 

Hoe kan ik feedback geven?

Burgers zijn welkom om feedback te geven:

1. E-mail: zysxzc@agri.gov.cn

2. Post:

3. Telefoon: 010-59191471

De deadline is 8 mei 2020.

 


Een reactie uit China luidde: "Honden zijn gezelschapsdieren. Het beperken van de consumptie van hondenvlees is een teken van beschaving. We hopen in de hele stad verbeteringen te zien in de vorm van beter geïmplementeerde dierenbeschermingswetten. Een eerlijk systeem dat onverantwoordelijke eigenaren die hun huisdieren in de steek laten en illegale handelaren die geslachte honden te koop aanbieden bestraft."

Een woordvoerder van het ministerie verklaarde: ‘Wat betreft honden, samen met de vooruitgang van de menselijke beschaving en de publieke bezorgdheid en liefde voor de bescherming van dieren, zijn honden gespecialiseerd om gezelschapsdieren te worden. Internationaal worden ze niet beschouwd als vee, en in China zullen ze niet worden gereglementeerd als vee.’


Wendy Higgins, een woordvoerder van de Humane Society, gaf aan: 'Dit ontwerpvoorstel zou een signaal kunnen zijn voor een drastische verandering voor de dierenbescherming in China.'

 


Op de veelijst staan de dieren die voor vlees kunnen worden verhandeld en honden zijn nooit als vee aangemerkt. Toch heeft de Chinese overheid tot nu toe nooit officieel commentaar gegeven op hun nalatigheid.

Met de aankondiging die zo snel na het verbod op hondenvlees in Shenzhen is gekomen, hopen de campagnevoerders dat dit een belangrijke verschuiving betekent in de wens van China om een einde te maken aan de handel in hondenvlees.


Dr. Peter Li, beleidsspecialist voor China bij Humane Society International, vertelde: 'Dit is de eerste keer dat we de nationale regering van China ooit hebben zien uitleggen dat honden gezelschapsdieren zijn.

‘Erkennen dat honden een speciale band hebben met de mens is een essentiële eerste stap om de consumptie van en handel in hondenvlees uit te bannen.

‘Dit zou een cruciaal moment kunnen zijn dat andere steden in het land aanspoort om het voorbeeld van Shenzhen te volgen en het eten van honden en katten te verbieden.

‘Gezelschapsdieren hebben nooit deel uitgemaakt van de culinaire hoofdstroom in China, en de meeste mensen in China willen zeker dat er een einde komt aan de diefstal van hun gezelschapsdieren voor een vleeshandel waar slechts een klein percentage van de bevolking zich aan wijdt.

‘Tientallen miljoenen honden en katten per jaar, meestal gestolen huisdieren, lijden onder de vleeshandel, die bijna volledig wordt gevoed door criminaliteit en, misschien wel het belangrijkste op dit moment, een onmiskenbare bedreiging vormt voor de menselijke gezondheid met het risico van ziekten zoals rabiës en cholera.’

 

Hondenvlees wordt door minder dan 20 procent van de bevolking in China gegeten en uit recente peilingen is gebleken dat meer dan de helft van de Chinezen de handel in hondenvlees wil verbieden. 70 procent zegt nog nooit hondenvlees te hebben gegeten.

Deze grote verschuiving in de publieke opinie is onderkend door de Chinese regering die het fokken, verhandelen en consumeren van wilde dieren heeft verboden na de COVID-19 epidemie. Men zegt dat het Coronavirus vermoedelijk is ontstaan in hoefijzerneuzen (een vleermuissoort) en via een tussensoort, mogelijk schubdieren, die op de markten van Wuhan te koop zijn, aan de mens kan zijn doorgegeven.

Positieve stap
Hoe dan ook, dit lijkt een positieve stap in de goede richting en de feedback op de geleverde e-mail is voor een ieder de kans om de Chinese overheid te laten weten hoe sterk het gevoel is tegen de handel in hondenvlees.