Raad blij met aanpassing wet dierenmishandeling

Nieuwsbericht 01-06-2023


Raad van Beheer vierkant achter verhoging maximumstraf dierenmishandeling

De Raad van Beheer verwelkomt de aangenomen wijzigingen in de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing. In de wijziging die afgelopen maand door de 2de kamer zijn aangenomen is de strafmaat voor misdrijven zoals het doden, mishandelen of verwaarlozen van een dier verhoogd van drie naar vijf jaar en is de boete bijna verviervoudigd. Ook zijn de mogelijkheden om een houdverbod op te leggen uitgebreid.

Als koepelvereniging van alle fokkers van rashonden in Nederland stellen wij hoge eisen aan onze aangesloten fokkers. Zo controleren wij dagelijks 25 nesten met stamboompups en wordt er gemiddeld één fokker per dag onaangekondigd gecontroleerd. Deze criteria en inspectieverplichting leggen wij onszelf op en zijn aanvullend aan de wettelijke eisen.

Met een verhoogde strafeis wordt een duidelijk signaal afgegeven; het verwonden, mishandelen, doden of verwaarlozen van dieren is onaanvaardbaar en moet streng bestraft worden. De strengere strafeis zal hopelijk leiden tot minder berichtgeving zoals die rondom de horrorfokker uit Eersel.