Rasspecifieke Instructies: resultaten 2019

Nieuwsbericht 20 februari 2020


In het kader van een duurzaam fokbeleid (Fairfok) vullen keurmeesters bij het keuren van een aantal aandachtsrassen formulieren in waarop zij uiterlijk waarneembare welzijnsaspecten registreren. De 'rauwe' resultaten van deze registratie in 2019 zijn onlangs teruggekoppeld aan de desbetreffende rasverenigingen en keurmeesters.

Een aantal rassen verdient speciale aandacht als het gaat om gezondheid, welzijn en gedrag van de honden. Voor deze rassen gelden er rasspecifieke instructies (RSI's). Keurmeesters volgen de instructies bij het keuren van deze aandachtsrassen. Zo kunnen de rasverenigingen deze rassen nadrukkelijk monitoren en kan de rasvereniging indien nodig het fokbeleid en de rasspecifieke opleiding bijstellen.

Met de nu uitgereikte overzichten over 2019 kunnen de rasverenigingen met de resultaten aan de slag om deze te analyseren en de input te gebruiken voor verdere optimalisering van het fokbeleid. De keurmeesters en rasverenigingen vinden de resultaten terug op het besloten gedeelte van onze website.