Reactie Raad van Beheer op Kamerbrief dierenwelzijn

18-05-2017


Update 23-05-2017: Conform eerdere informatie is bijlage 3 de lijst hoogrisico honden aangepast.  

 

Op 17 mei 2017 publiceerde de staatssecretaris de ‘kamerbrief stand van zaken dierenwelzijn’. Gebleken is dat de door het ministerie van Economische Zaken gepubliceerde bijlage ‘lijst met hoog-risico honden’ (zie bijlage) bij deze brief veel vragen oproept en voor veel onrust zorgt. Deze bijlage wekt mogelijk de indruk dat ook honden met een door de FCI (en daarmee door de Raad van Beheer) erkende stamboom onder de hoogrisicohonden op lijst I vallen. Dit is niet het geval. Alle honden met een door de Raad van Beheer erkende stamboom vallen buiten de maatregelen die specifiek voor honden op lijst I en II gelden en zijn van deze lijsten uitgesloten.

Dit betekent dat eigenaren van stamboomhonden geen verplichte cursus hoeven te volgen. De mogelijkheden om te komen tot een mogelijk fok- en importverbod zullen worden onderzocht en gelden ten algemene. De Raad van Beheer gaat hierover in overleg met het Ministerie van Economische Zaken.

De uitzondering voor stamboomhonden doet recht aan de inspanningen die er door de Raad van Beheer, de rasverenigingen en de fokkers van een groot aantal rassen de afgelopen jaren zijn gedaan op het gebied van sociaal gedrag. De Raad van Beheer blijft voorstander van een breed niet-rasspecifiek beleid op basis van selectie op gedrag bij het fokken, een goede socialisatie van de pups, het kritisch bekijken van de juiste match tussen pup en toekomstige eigenaar door de fokker en verantwoord houderschap. De Raad van Beheer blijft zich als koepelorganisatie voor honden inzetten voor goede voorlichting en het voorkomen van bijtincidenten. In het overleg met het Ministerie zal ons standpunt nadrukkelijk uitgedragen worden.

Inzet van de Raad van Beheer
Hoewel tal van beschreven maatregelen nog niet concreet zijn ingevuld, zal de Raad van Beheer ook de komende periode nadrukkelijk sturen op een invulling van deze maatregelen die recht doet aan de inspanningen van de bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen en fokkers om gezonde en sociale honden te fokken. Dit doen wij onder andere door overleg met het Ministerie van Economische Zaken.

Bijlagen:

Kamerbrief dierenwelzijn

Lijst Hoogrisicohonden

Reactie en samenvatting Raad van Beheer