Reactie Raad op tv-uitzending Kassa kortsnuiten

30-08-2021


Reactie Raad van Beheer op tv-uitzending Kassa over kortsnuitige hondenrassen

Afgelopen zaterdag 28 augustus 2021 was de Raad van Beheer uitgenodigd in de uitzending van BNNVARA Kassa over de import en fokkerij van kortsnuitige honden.

Het is helaas schrijnend om te zien dat waar de Raad van Beheer in haar fokbegeleidingsplan in 2019 al voor waarschuwde nu realiteit is geworden: “Het risico is zeer groot dat het aanbod van deze kortsnuitige honden zal verschuiven naar buitenlandse fokkers en handelaren welke niet gehinderd worden door enige regelgeving. De gezondheid en het welzijn van de kortsnuitige honden in Nederland verbetert daardoor niet.”

De Raad van Beheer wil graag een aantal onjuiste uitspraken en stellingen die gedaan zijn en gepubliceerd zijn rectificeren of verduidelijken:

Validatie BOAS-test
In de uitzending wordt de indruk gewekt dat de test van de Universiteit van Cambridge niet wetenschappelijk onderbouwd is. Dit is onjuiste informatie. De Cambridge test is wel degelijk een wetenschappelijk gevalideerde test.
De Raad van Beheer wil juist alleen werken met een gevalideerde test en niet met een niet- gevalideerde CFR-bepaling. Het is aangetoond dat deze metingen van de snuitlengte/schedellengte  onmogelijk uniform uit te voeren zijn door dierenartsen en controleurs.

Voor de validatie van de Cambridge-test verwijzen wij naar de publicatie: Riggs J, Liu N-C, Sutton DR, Sargan D, Ladlow JF. Validation of exercise testing and laryngeal auscultation for grading brachycephalic obstructive airway syndrome in pugs, French bulldogs, and English bulldogs by using whole-body barometric plethysmography. Veterinary Surgery. 2019; 1–9.op https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vsu.13159

 

Aandacht voor meer factoren dan alleen ademhaling
In de uitzending wordt de indruk gewekt dat de Raad van Beheer alleen aandacht heeft voor de BOAS gerelateerde ademhalingsproblemen. Dit is pertinent niet waar. De Raad van Beheer heeft in al haar ras convenanten van kortsnuitige honden en ook al in het fokbegeleidingsplan van augustus 2019 altijd meer aspecten die een goede gezondheid bepalen meegenomen dan alleen de ademhaling. Vaak gingen die voorgestelde maatregelen van de Raad van Beheer zelfs nog verder dan de regels vanuit de overheid.

Daarnaast is het van belang aan te geven dat, in tegenstelling tot wat de Universiteit Utrecht ten onrechte beweert, de Raad van Beheer op nog strengere regels inzet op de uitkomsten van de Cambridge-ademhalingsonderzoeken dan in Engeland het geval is.

De aanvullende gezondheidsonderzoeken zijn onder andere op het gebied van ogen (sluiten ogen, oogwit, neusrimpel) en knie-onderzoek (patella luxatie) bij alle kortsnuitige rassen. Bij bepaalde rassen gelden aanvullende gezondheidsonderzoeken zoals op de zenuwaandoening syringomyelie (SM) en hartonderzoek. Daarnaast worden honden uitgesloten voor de fokkerij die een medische ingreep hebben ondergaan aan ogen, neusplooi of luchtwegen en die keizersneden hebben ondergaan. Door deze aanvullende gezondheidsonderzoeken wordt er gewerkt aan een verbetering van de gezondheid met inachtneming van de vermindering van BOAS en BOS.

Het is logisch dat het effect op de volgende generaties nakomelingen door screeningsonderzoeken zoals de Cambridge-test en door de aanvullende gezondheidsonderzoeken pas achteraf kan worden verkregen. Dit geldt in exact dezelfde mate voor de maatregelen van de overheid. Het is daarom van belang dat een breed en divers scala van maatregelen in de dagelijkse praktijk van de fokkerij kan worden ingezet voor een langere periode. Juist op die manier kunnen we met elkaar werken aan verbetering.    

De Raad van Beheer blijft zich met haar aangesloten rasverenigingen en fokkers inzetten voor het uiteindelijke doel: een gezonde en sociale rashond.