Reactie Raad van Beheer op bijtprotocol hondenbeten van Gemeente Amsterdam

nieuwsbericht 22-01-2018


Wij hebben als Raad van Beheer met veel belangstelling kennis genomen van het bijtprotocol van de gemeente Amsterdam en het WUR rapport dat daar aan ten grondslag heeft gelegen.
We zijn heel blij met de informatie en inzichten uit het rapport en algemeen ook met de manier waarop deze vertaald zijn naar het bijtprotocol.

Als Raad van Beheer is ook ons er veel aan gelegen om het aantal bijtincidenten te beperken met effectieve en rechtvaardige maatregelen.
We staan heel positief tegenover de inrichting van een meldpunt, de voorgenomen registratie en de benadering die is ingestoken naar individuele honden en eigenaren. Dit komt overeen met de aanpak die wij ook al in Rotterdam zien en met punten die ook passen in onze eigen visie.

We hebben op een aantal punten nog wat vragen gesteld aan de gemeente, bijvoorbeeld met betrekking tot de voorgenomen gedragstest, de vaststelling van ras/type bij de registratie en de termijnen m.b.t. inbeslagname.
Daarnaast bevat het bijtprotocol door zijn aard geen preventieve maatregelen. Wij hebben onze hulp aangeboden aan de gemeente bij het definiëren en uitvoeren daarvan.

Link nieuwsbericht gemeente Amsterdam

 

concept_bijtprotocol_gemeente Amsterdam

rapport_wurminder_hondenbeten