Reactie Raad van Beheer op in beslag genomen honden Woerden

Nieuwsbericht 18-06-2018


Bij een teckelfokker in Woerden zijn zaterdag jl. een groot aantal honden in beslag genomen. De Raad van Beheer had al langer een onderzoek lopen bij deze fokker. Na diverse locatiecontroles en op grond van de uitslag van het onderzoek en het niet voldoen aan de welzijns- en locatieregels hebben wij de dienstverlening aan deze fokker stopgezet. Tevens hebben wij de NVWA, conform onze richtlijnen, op de hoogte gesteld van de situatie. De bewuste fokker heeft over 2018 geen stambomen gekregen vanuit de Raad van Beheer en het aantal aanvragen voor stambomen in 2017 was drastisch afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Indien een fokker honden zonder stambomen gaat verkopen, vallen deze activiteiten buiten het gezichtsveld en de invloedsfeer van de Raad van Beheer.

Half mei was deze fokker ook in de uitzending van het televisieprogramma ‘Opgelicht’. De beelden die getoond werden en de uitspraken die gedaan werden door deze fokker hebben de goede naam van de georganiseerde kynologie in een zeer negatief daglicht gebracht. Het onderzoek van de Raad van Beheer bij deze fokker was al in volle gang voordat de bewuste uitzending werd uitgezonden. Er bereiken ons berichten dat de Raad van Beheer pas na deze uitzending in actie is gekomen, deze informatie is echter onjuist.

Welzijn van de honden staat bij de Raad van Beheer voorop. Mede naar aanleiding van onze goede samenwerking met de bevoegde instanties is het onderzoek uitgebreid en in een versnelling gekomen. Er is geen coulance voor fokkers die de regels niet naleven en waar het welzijn van de honden in het geding komt. Hoewel de Raad van Beheer blij is dat er een einde is gekomen aan de situatie waarin deze honden werden gehouden, is het triest dat er zo veel honden in deze omstandigheden zijn geboren en moesten opgroeien. Wij hopen dat er voor de in beslag genomen honden snel een goede oplossing komt. De Nederlandse Teckelclub heeft haar hulp aangeboden om mee te helpen met de mogelijke herplaatsing van de honden en de verzorging van de moederhonden en pups. Dit aanbod hebben wij doorgegeven aan de bevoegde instanties die bij de inbeslagname zijn betrokken.