Reactie Raad van Beheer op misstanden bij fokker Woerden

Nieuwsbericht 19-09-2018


De afgelopen periode is een teckelfokker uit Woerden regelmatig negatief in het nieuws geweest. Er zijn diverse misstanden geconstateerd bij deze fokker.

De Raad van Beheer betreurt deze situatie ten zeerste. Het is schokkend om te zien wat daar met honden is gebeurd. Het is triest om te zien hoe honden in deze situatie werden gehouden en moesten opgroeien.

Naar aanleiding van klachten die ons bereikten heeft de Raad van Beheer in het voorjaar van 2018 een locatiecontrole en her-controle uitgevoerd bij deze fokker. Deze waren beide zwaar onvoldoende. Het onderzoek van de Raad van Beheer bij deze fokker was al in volle gang voordat de bewuste uitzending van ‘opgelicht’ half mei werd uitgezonden. Er bereiken ons berichten dat de Raad van Beheer pas na deze uitzending in actie is gekomen, deze informatie is echter onjuist.
Naar aanleiding van de controle zijn maatregelen getroffen tegen deze fokker. Allereerst is het besluit genomen om de dienstverlening te staken en is de kennelnaam ingetrokken. Naar aanleiding van deze en verdere ontwikkelingen is ook de toekenning van de Gouden Erespeld uit 2016 ingetrokken.

Helaas heeft de Raad van Beheer geen verdere opsporings- en sanctiebevoegdheid, hoe graag we dat in dit soort gevallen ook zouden willen. Wij hebben onze informatie gedeeld met de NVWA die wel opsporingsbevoegd zijn en een grotere mate van sancties kunnen uitdelen. Mede naar aanleiding daarvan is het onderzoek in een versnelling gekomen.

Tijdens de vorige controles door onze buitendienst hebben wij de later naar buiten gebrachte misstanden niet geconstateerd. De ruimtes waartoe wij toegang hadden en hebben kunnen controleren waren in goede staat. De nu getoonde beelden en aantallen honden hebben wij nooit zo waargenomen. Als dit wel het geval was geweest hadden wij uiteraard eerder maatregelen genomen. De situatie zoals deze uiteindelijk is waargenomen met de grote aantallen honden en de ook de planning van verhuizing naar het buitenland laten zien dat dit een goed doordacht en georganiseerd plan is geweest. Het aantal aanvragen voor stambomen was de afgelopen jaren drastisch afgenomen. Indien een fokker honden zonder stambomen gaat verkopen, vallen deze activiteiten buiten het gezichtsveld en de invloedsfeer van de Raad van Beheer. De puppy’s en ouderdieren van de stamboomaanvragen waren bij eerdere controles in orde en voldoende gesocialiseerd.

De Raad van Beheer is een vereniging met een ANBI status. Dit betekent dat wij zonder winstoogmerk en met een maatschappelijk belang onze diensten uitvoeren. Wij hebben er geen enkel belang bij om fokkers die niet in het belang van het welzijn van honden fokken onze diensten aan te bieden. Met ruim 36.000 pups en meer dan 7.000 actieve fokkers gaat het algehele welzijn van honden en algemeen belang voor ons altijd voor het belang van een individuele fokker.  

De situatie in Woerden is een extreem geval maar had niet mogen gebeuren. Wij hebben in onze organisatie die al meer dan 100 jaar honden registreert dit nog nooit meegemaakt in deze omvang. Binnen de mogelijkheden die de wet en onze regelgeving ons biedt hebben wij direct en naar volle vermogen gehandeld. Wij begrijpen dat dit door de berichtgeving niet altijd zo wordt ervaren.
Uiteraard zijn ook wij geschrokken en kijken wij waar er ruimte is voor verbetering van procedures en regelgeving om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Zo kunnen wij op dit moment uitsluitend controleren als er een aanvraag is voor een dienst. Wij zullen de regelgeving aanpassen waardoor wij mogelijkheden krijgen om extra controles uit te voeren buiten de standaardcontroles om. Hierdoor kunnen wij vaker en ook onverwachts situaties monitoren.

De Raad van Beheer kent ruim 7.000 fokkers van stamboomhonden die in meer of mindere mate actief zijn en waar jaarlijks 36.000 pups een weg vinden naar een nieuw thuis. Deze fokken volgens richtlijnen van de Raad van Beheer en vaak nog met aanvullende richtlijnen van de rasverenigingen. Deze richtlijnen gaan verder dan de richtlijnen die de overheid stelt. Wij streven daarbij naar een 100% compliance van al deze fokkers en stellen alles in het werk om dat te realiseren. De Raad van Beheer zet zich samen met haar aangesloten verenigingen en verantwoorde fokkers in voor een gezonde en sociale hond in Nederland.