Reactie Raad van Beheer op RDA rapport hondenbeten


De afgelopen dagen is er veel onrust geweest over het door de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) gepubliceerde rapport ‘Hondenbeten aan de Kaak gesteld’. 

De Raad van Beheer heeft de nodige kanttekeningen bij de adviezen in de zienswijze.

Wij hebben inmiddels gereageerd richting de RDA, de staatsecretaris en het Ministerie van Economische Zaken.

Op de pagina 'standpunten' treft u de brief, onze reactie en de rapportage aan.