Reactie Raad van Beheer uitzending Kassa HR honden

05-02-2018


Afgelopen zaterdag was er een uitzending van Kassa over hoog-risico-honden. Na de oproep van de redactie heeft de Raad van Beheer geprobeerd de redactie te benaderen om ook onze input te geven. Helaas is daar door de redactie van Kassa nooit op gereageerd.

De Raad van Beheer kan zich niet vinden in de tendens van de uitzending en de opinies van mevrouw Boissevain en de heer Moorlag.

Als organisatie vinden wij het uitermate belangrijk om maatregelen te vinden om bijtincidenten te voorkomen. Wij werken samen met het ministerie van LNV en andere organisaties om effectieve en rechtvaardige maatregelen te bepalen. Wij blijven echter geen voorstander van rasspecifieke wetgeving, en in het bijzonder een fokverbod. Deze maatregel staat in schril contrast met de conclusies van het recent gepubliceerde onderzoeksrapport van de Universiteit Wageningen in opdracht van de gemeente Amsterdam 

rapport_wurminder_hondenbeten

 

Daarnaast is in het verleden al gebleken dat deze maatregelen moeilijk te handhaven zijn en geen effect sorteren. Ook de ervaringen in het buitenland staven dit en steeds meer overheden stappen af van rasspecifieke maatregelen, zoals recent Montreal (Canada) en de vrijstaat Thüringen. Ook in de door dhr. Moorlag als voorbeeld genoemde UK staat de maatregel ter discussie.

De Raad van Beheer werkt en denkt graag mee aan het identificeren en registreren van niet-rashonden, net als het realiseren van een DNA-databank voor niet-rashonden. Onze eigen visie en ideeën over bijtincidenten zijn verder verwoord in het volgend document

 

Preventie bijtincidenten