Rectificatie Dier&Recht

Het bestuur van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland heeft onlangs aan haar leden via een extra nieuwsbrief laten weten dat Dier&Recht moet rectificeren:


In februari 2020 is ons ras (de Nova Scotia Duck Tolling Retriever) in het programma Tros Radar naar voren gekomen als risico-ras m.b.t. epilepsie. Het rapport “Epilepsie bij de Nova Scotia Duck Tolling Retriever”, wat stichting Dier&Recht als basis voor de uitzending had gebruikt, kreeg de rasvereniging pas ná de uitzending onder ogen.
Als rasvereniging waren wij onaangenaam verrast over deze uitzending en het rapport. Niet omdat wij als rasvereniging en daarmee belangenbehartiger van dit ras en haar liefhebbers niet gehoord waren in de totstandkoming van het artikel, maar meer dat het artikel van de stichting Dier&Recht gebaseerd was op een aanname en men in datzelfde artikel slecht onderzochte zaken als feiten poneerde terwijl deze bewezen onwaar zijn.
Als rasvereniging zijn wij daar direct mee aan de slag gegaan omdat er -zoals gezegd- in het rapport een flink aantal aannames en onwaarheden als stellig geponeerd werden. Met de cijfers die bij ons en bij onze Belgische collega rasvereniging bekend waren, hebben we een onderbouwde reactie geschreven en dit ook aan de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangeboden. In het rapport van de stichting werd naast de rasvereniging o.a. een aantal fokkers beticht van wanpraktijken, één van deze fokkers/eigenaren is daar tegen in het verweer gegaan met bewijzen en heeft meerdere malen verzocht om bewijsstukken en rectificatie. Het werd een pingpong verhaal tussen de fokker en de stichting.
Ook de Raad van Beheer werd geïnformeerd, dit was in 1e instantie puur om hen te voorzien van de bij ons bekende gegevens en het uitwisselen van informatie. Immers werd ook de RvB door het programma negatief in het daglicht gezet. Begin 2022 werden we benaderd door de RvB met de vraag of de fokker hier -met behulp van een advocaat- verder mee wil om haar recht te halen en de naam van betreffende fokker te zuiveren.
Juridisch is de Raad van Beheer geen partij in deze, maar zij hebben wel een budget vrijgemaakt om met een advocaat het recht te halen en de goede naam van betreffende fokker niet op deze manier te laten bezoedelen.
Vanwege haar moverende redenen heeft de fokker dit niet volledig kunnen voortzetten. Vervolgens werd de rasvereniging door de RvB en de advocaten gevraagd of we uit naam van de betreffende fokker de zaak wilde overnemen. Na diverse brieven, feiten en verzoeken heeft de stichting eindelijk -na bijna 2 jaar- toegegeven dat hun rapport van destijds niet voldoende onderbouwd was, geen recht deed aan de onderzoeken en regelgeving die op de achtergrond plaatsvonden en dat het artikel zelfs schadelijk zou kunnen zijn voor het vervolg van deze onderzoeken. Dit alles is gegoten in een rectificatie die men op hun website moet publiceren, daarnaast is het de verplichting dat het oude en onjuiste rapport verwijderd wordt en ook via de bekende zoekkanalen niet meer op te roepen is.
Wij willen de advocaten, Raad van Beheer en de betreffende fokker hartelijk bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen en zijn vastbesloten ons te blijven inzetten voor het prachtige ras dat de Toller is.
Namens het bestuur van de NSDTRCN
De rectificatieteksten zijn inmiddels door Dier & Recht gepubliceerd als nieuwsbericht op de website, op de pagina van het rapport en op het meldpunt en zullen daar voor vier weken zichtbaar zijn: