Statement bijeenkomst kortsnuiten 8 juli 2020

09-07-2020


In reactie op de open brief van de verenigingen van de 12 kortsnuitige rassen, hebben de verenigingen en de Raad van Beheer een vervolgavond gehad om samen tot een oplossing te komen. Er is tijdens een constructieve bijeenkomst een plan van aanpak besproken waarin o.a. de volgende punten zijn opgenomen:

  • Per ras zal een rasspecifiek convenant worden opgesteld, waarbij slechts stambomen worden verleend, wanneer aan de hierin vastgelegde regels m.b.t. gezondheid en welzijn is voldaan.
  • Het doel is om deze ras specifieke convenanten per 1 oktober af te sluiten.
  • Binnen het convenant zullen de gevalideerde BOAS testen van de ‘Cambridge BOAS Research Group’ gebruikt worden.
  • Er zal een landelijk netwerk van dierenartsen worden ingericht, zodat fokkers de gezondheidsonderzoeken uit het convenant zoveel mogelijk op één adres kunnen laten uitvoeren.
  • Als het ras specifieke convenant in werking is getreden op 1 oktober worden weer stambomen uitgegeven voor die kortsnuitige rassen die aan het convenant voldoen.

In de komende maanden zullen de details worden uitgewerkt en worden onze gezamenlijke plannen getoetst.

We zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet en gaan deze constructieve samenwerking maximaal inzetten om de plannen voor 1 oktober 2020 gereed te hebben.