Statement keurafspraken China

Nieuwsbericht 28-9-2016


Gerard Jipping en John Wauben zien af van keurafspraken China

 

Keurmeesters Gerard Jipping en John Wauben hebben de Raad van Beheer bericht dat zij de China Kennel Union (CKU) op 28 september geïnformeerd hebben dat ze afzien van de uitnodiging als keurmeesters op te treden op de tentoonstellingen in China van 20 tot en met 23 oktober aanstaande. Directe aanleiding is dat sommige Nederlandse verenigingen deze keurafspraken in strijd achten met het standpunt van de Raad van Beheer (AV 11 juni 2016) inzake de World Dog Show (WDS) 2019 in China.

 

De uitnodigingen van de CKU aan Gerard en John dateren van januari 2015, ruim anderhalf jaar voordat door de Raad van Beheer tijdens de Algemene Vergadering van juni 2016 positief werd besloten over een ingediend initiatiefvoorstel ten aanzien van de WDS2019. Uitnodigingen voor een internationale show als deze worden lang van tevoren verzonden, en bij het plannen van keurmeesters voor een show moet de organisatie kunnen vertrouwen op de toezeggingen van keurmeesters en andersom. Dat is vastgelegd in internationale regels om professionaliteit en kwaliteit te borgen.

 

Het standpunt dat de Raad van Beheer op de AV van 11 juni 2016 innam rond de WDS2019 betrof toekomstig beleid en handelen. Het draaide om het toekennen van de Wereldshow 2019 aan China en de acties van de Chinese Kennel Club met betrekking tot een hondvriendelijker beleid. Mede gezien het voorgaande interpreteerden Gerard en John het nieuwe voorstel geheel te goeder trouw als zijnde niet van toepassing op een conform de internationale regels gemaakte afspraak van anderhalf jaar terug. Daarom hebben ze er gewoonweg niet aan gedacht deze uitnodigingen te melden tijdens of na de AV van 11 juni.

 

Nu blijkt dat sommige verenigingen er een andere interpretatie op nahouden, en dit leidt tot onrust en polarisatie. Gerard en John betreuren de ontstane onrust en zien ook wel in, met de kennis van nu, dat die onrust wellicht had kunnen worden voorkomen als het onderwerp op de AV van 11 juni door hen wel ter sprake was gebracht. Om deze onrust en iedere verdere twijfel weg te nemen, hebben Gerard en John besloten het belang van de Raad van Beheer boven hun eigen belang te stellen en de uitnodiging van de CKU ongedaan te maken.

 

Tot slot is het van belang te vermelden dat Gerard en John door de CKU niet uitgenodigd waren als respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Beheer, maar als keurmeesters, en dus op persoonlijke titel. Desondanks respecteert het bestuur van de Raad van Beheer het persoonlijke besluit van Gerard en John, en waardeert het feit dat zij het belang van hun functie binnen de Raad van Beheer laten prevaleren boven hun functie als keurmeesters.