Statement over fok- en houdverbod bijtgevaarlijke honden

Nieuwsbericht 04-10-2023


Hieronder een reactie op het door Haverkort (VVD) voorgestelde verbod op het houden en fokken van “bijtgevaarlijke” honden. Onderstaand statement hebben we ook gedeeld met de woordvoerders dierenwelzijn per fractie. 

Wij willen krachtig onze standpunten uiten met betrekking tot de recent voorgestelde maatregelen omtrent bijtgevaarlijke honden, zoals gepresenteerd door de het lid Haverkort (VVD). Deze kwestie is van buitengewoon belang, omdat de impact ervan zowel het dierenwelzijn als de veiligheid van onze samenleving raakt.

Allereerst erkennen we het belang van een landelijk registratiesysteem om bijtincidenten bij te houden. Momenteel ontbreekt een dergelijk systeem, wat leidt tot een schrijnend gebrek aan actuele gegevens. Dit maakt het nemen van beleidsmaatregelen uiterst problematisch. Het invoeren van een verplicht registratiesysteem is daarom een onmisbare stap om de situatie meetbaar en inzichtelijk te maken, zodat maatregelen op feitelijke gegevens kunnen worden gebaseerd. Dit is de enige rationele benadering, in tegenstelling tot het nemen van maatregelen uitsluitend gebaseerd op uiterlijke kenmerken.

We uiten onze sterke bezorgdheid over het voorstel om honden te verbieden op basis van uiterlijke kenmerken. Het is een ernstige fout om te veronderstellen dat men het gevaar of de agressiviteit van een hond kan beoordelen louter op basis van zijn uiterlijke verschijning. Er zijn talloze gevallen van honden die op het eerste gezicht indrukwekkend lijken maar die juist sociaal gedrag vertonen, goed zijn opgevoed en niet agressief zijn. Bovendien kunnen zelfs honden in uitdagende situaties correct worden gecorrigeerd, mits zij op de juiste manier zijn getraind en gesocialiseerd. Het instellen van een fok- en houdverbod voor honden op basis van uiterlijke kenmerken zou resulteren in een discriminerend verbod op diverse hondenrassen, zonder onderscheid te maken op basis van hun werkelijke gedrag.

Het is cruciaal te benadrukken dat het gevaar of de agressiviteit van een hond afhangt van talloze factoren, waaronder selectie, opvoeding, training, socialisatie en het gedrag van de eigenaar. Een treffend voorbeeld hiervan is de gezondheidsonderzoeken en gedragstests waaraan sommige rashonden worden onderworpen voordat ze ingezet mogen worden voor de fok. Dit illustreert dat zelfs rassen die als hoogrisico worden beschouwd als sociale honden kunnen worden grootgebracht.

Een voorstel zou kunnen zijn om bijtincidenten te voorkomen via een proeve van bekwaamheid voor hondeneigenaren, in de vorm van een houderschapsbewijs. Dit zou vereisen dat eigenaren voldoende kennis bezitten over het type hond dat ze aanschaffen en de nodige vaardigheden ontwikkelen om de hond correct op te voeden. Sommige honden vereisen meer begeleiding om goed te socialiseren, en het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om te waarborgen dat de hond sociaal gedrag vertoont. Dit kan een effectievere benadering zijn dan het verbieden van honden op basis van uiterlijke kenmerken. Hoewel de schade mogelijk groter is wanneer een grote hond bijt in vergelijking met een kleine hond, moet het uiteindelijke doel zijn om het gedrag van de hond en de verantwoordelijkheid van de eigenaar te beoordelen, ongeacht het ras of de grootte van de hond.

We roepen als Raad van Beheer met klem op tot een grondig debat en overweging van alternatieve maatregelen om bijtincidenten te voorkomen en dierenwelzijn te waarborgen. Het welzijn van onze samenleving en onze geliefde huisdieren staat voorop, en wij zijn bereid verdere toelichting te geven op onze standpunten en alternatieve maatregelen die de veiligheid en het welzijn van allen waarborgen. Samen kunnen we een positieve impact hebben op dit belangrijke vraagstuk.